Eks-mi­ni­ster: Trump er ueg­net

BT - - NYHEDER -

USA’s tid­li­ge­re re­pu­bli­kan­ske for­svars­mi­ni­ster Ro­bert Ga­tes kal­der re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump i sa­er­klas­se ueg­net og ukva­li­fi­ce­ret til at bli­ve lan­dets pra­esi­dent. Ga­tes har ar­bej­det for ot­te ame­ri­kan­ske pra­esi­den­ter, blandt an­det som le­der for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten CIA. Han er en af USA’s mest vel­renom­me­re­de eks­per­ter i na­tio­nal sik­ker­hed. »Jeg tror, at Trump er helt uden for ra­ek­ke­vid­de. Han er sta­e­digt uop­lyst og med et sind, der er ueg­net til at le­de vo­re ma­end og kvin­der i uni­form,« skri­ver han i Wall Stre­et Jour­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.