AEl­dre kvin­de død bag rat­tet

BT - - NYHEDER -

En 89-årig kvin­de fra Løk­ken mi­ste­de i går li­vet i en tra­fi­ku­lyk­ke i Nord­jyl­land. Fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at kvin­den om­kring klok­ken 11.15 kom kø­ren­de ad Vråvej mod vest, da hun i kryd­set ved Løk­kens­vej stød­te sam­men med en an­den bil. He­ri var fø­re­ren en 46-årig mand fra Skan­der­borg. »Der blev af­sendt am­bu­lan­cer og po­li­ti. Frem­me på ste­det kun­ne det hur­tigt kon­sta­te­res, at fø­re­ren af den ene bil, en 89-årig kvin­de fra Løk­ken, var af­gå­et ved dø­den,« op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.