De Ra­di­ka­le vil saette has­hen fri

BT - - NYHEDER -

Mens chri­sti­a­nit­ter­ne har luk­ket Pus­her­stre­et på Chri­sti­a­nia, vil De Ra­di­ka­le i tre år la­de dan­sker­ne ry­ge, kø­be og op­be­va­re can­na­bis til eget brug. Det eu­fori­se­ren­de stof skal i for­søgs­pe­ri­o­den sa­el­ges i for­ret­nin­ger, som sta­ten god­ken­der med en li­cens. Det vedt­og Det Ra­di­ka­le Ven­stres lands­mø­de i går med klart fler­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.