’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

I Dansk Fol­ke­par­ti fryg­ter vi be­stemt ikke et fol­ke­tings­valg. Tva­er­ti­mod. Det er ikke et pro­blem i et de­mo­kra­tisk land som Dan­mark at ta­ge et fol­ke­tings­valg

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl

Jeg for­står ikke det her hastva­erk. Vi fin­der en løs­ning. Der kom­mer ikke valg, der kom­mer top­skat­te­let­tel­ser he­le vej­en op

An­ders Samu­el­sen

Nu har jeg sid­det i snart 33 år på Chri­sti­ans­borg som po­li­ti­ker, og jeg har ikke va­e­ret ude for sådan et for­løb før. Det er dår­lig skik at kom­me med de her ul­ti­ma­ti­ve krav

Pia Kja­ers­gaard

Nu vil Dansk Fol­ke­par­ti og Morten Øster­gaard ha­ve valg. Hvad med i ste­det for at lø­se Dan­marks ud­for­drin­ger? Me­re va­ekst og vel­fa­erd.

Kri­sti­an Jen­sen

Det va­er­ste ved, at der må­ske kom­mer valg, er, at der så og­så kom­mer valg­kamp

Svend Brink­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.