LEVEDE 20 ÅR MED

BT - - NYHEDER -

De god gam­le da­ge: Di­ne ho­ved­må­l­ti­der skal be­stå af 80 pct. grønt­sa­ger og 20 pct. fisk, kød og aeg. Li­ge­som i de go­de gam­le da­ge skal kød kun bru­ges som en smags­gi­ver og ikke som ho­ve­d­in­gre­di­ens. Miks og match di­ne grønt­sa­ger: Va­ri­er di­ne grønt­sa­ger fra må­l­tid til må­l­tid el­ler bland fle­re grønt­sa­ger i sam­me må­l­tid. Broc­co­li er en frem­ra­gen­de an­ti­can­cer-grønt­sag, men den vir­ker end­nu bed­re, hvis du kom­bi­ne­rer den med to­ma­ter, hvid­løg og løg. Vi ved, at kra­eft­pa­tien­ter, der spi­ser sundt ef­ter de ot­te ko­st­råd, mo­tio­ne­rer og hol­der en nor­malva­egt, le­ver la­en­ge­re Køb øko­lo­gisk: Va­elg øko­lo­gi­ske fø­de­va­rer, når det er mu­ligt. Det er dog sta­dig bed­re at spi­se en ikke-øko­lo­gisk broc­co­li end helt at la­de va­e­re. Sa­et kryd­de­ri på til­va­e­rel­sen: Tilsa­et gur­kem­e­je i di­ne ret­ter. Det gu­le kryd­de­ri er en hef­tig an­ti-in­f­la­ma­to­risk fa­et­ter. Brug og­så mas­ser af grøn­ne mid­del­hav­sur­ter som ti­mi­an, ore­ga­no, ba­si­li­kum, myn­te osv. Drop kar­to­f­len: Sti­vel­sen i kar­to­f­ler får blod­suk­ke­ret til at sti­ge, og det kan ska­be in­f­lam­ma­tion (be­ta­en­del­se, red.) i krop­pen, som igen på­vir­ker kra­eft­cel­lers va­ekst.

Fisk, øko­lo­gisk kød, aeg og øko­lo­gi­ske me­je­ri­pro­duk­ter Groft brød, bru­ne ris, qui­noa og bulgur Oli­veno­lie, Rap­so­lie, hør­frøo­lie og om­e­ga-3-smør... Gur­kem­e­je, myn­te, ti­mi­an, ros­ma­rin og hvid­løg... Grønt­sa­ger, frugt, lin­ser, ae­r­ter, bøn­ner og to­fu...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.