’al­le’ om

BT - - KULTUR -

Der skul­le en fa­et­ter ved navn Mat­hi­as Klys­ner til for at brin­ge 17-åri­ge Karl Wil­li­am ind på det ret­te mu­si­kal­ske spor. Fa­et­te­ren hav­de for­nem­met et ta­lent for at saette ord på op­le­vel­ser og sans­nin­ger hos den rap­pen­de Karl – et me­get ufa­er­digt ta­lent. I dag ud­gør de en del af mu­sik­kol­lek­ti­vet Huka­os, som i dag bor i Kø­be­havn.

Den trip- og hip­ho­pin­spi­re­re­de sing­le ’Kostu­me­ramt’ blev fulgt op i 2014 med ep’en ’Dø­en­de’. Sam­me år fandt Karl Wil­li­am sig selv på en af Roskil­de Festi­vals sce­ner for un­ge, loven­de band.

»Jeg var 18. Det var me­get sur­re­a­li­stisk for en te­e­na­ger at stå der på sce­nen og se al­le de men­ne­sker, der var kom­met for at se mig. Jeg var stort set kun li­ge be­gyndt. Jeg var me­get bea­e­ret over al den op­bak­ning,« si­ger Karl Wil­li­am, der med eg­ne ord ’drak span­de­vis af øl’ ef­ter kon­cer­ten i eu­fori over den sto­re op­le­vel­se.

Brug for struk­tur

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.