Smuk­ke He­le­na vandt det he­le

BT - - TV -

Lør­dag blev den nye Miss Dan­mark 2016 kå­ret i Kø­ben­havn. Det blev He­le­na Heu­ser, der løb med sej­ren og der­med skal re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved det in­ter­na­tio­na­le sta­ev­ne Miss Wor­ld i Was­hin­g­ton DC til novem­ber.

»Jeg er sim­pelt­hen så over­va­el­det li­ge nu! Jeg er Miss Dan­mark 2016,« skrev en rørt He­le­na Heu­ser i går på sin Fa­ce­book­pro­fil.

Sam­men med 29 an­dre kvin­der dy­ste­de He­le­na Heu­ser om den fi­ne ti­tel som Miss Dan­mark 2016 på Do­ck­en i Kø­ben­havn. Og luf­ten var da og­så tyk af for­vent­ning i se­kun­der­ne op til vin­der­kårin­gen. Men så bra­ge­de den smuk­ke mørk­hå­re­de del­ta­gers navn ud af højta­ler­ne, og tå­rer­ne fik frit løb.

He­le­na Heu­ser selv re­a­ge­re­de over­ra­sket. Med en hånd for mun­den tris­se­de hun de få me­ter over mod sin tro­ne, mens guld­kon­fet­tien hvirv­le­de ned over hen­de.

På de so­ci­a­le me­di­er tak­ker den over­va­el­de­de un­ge kvin­de for al den støt­te, hun har mod­ta­get op til den sto­re af­ten.

He­le­na Heu­sers hjer­te ban­ker for at hja­el­pe børn og un­ge med et spin­kelt vok­sen­netva­erk. Der­for blev hen­des pro­jekt et sam­ar­bej­de med or­ga­ni­sa­tio­nen Børns Vok­sen­ven­ner, som hun bl.a. har støt­tet gen­nem en ind­sam­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.