POLAR M600

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

Pris: 2.699 kr. Vand­ta­et An­droid Wear Vel­de­sig­net softwa­re For­nuf­tigt pris­sat Sam­let vur­de­ring: Har ikke de al­ler­mest avan­ce­re­de sport­s­funk­tio­ner De­sig­net er lidt klun­tet

Du kan fin­de man­ge fle­re test af lø­beud­styr, in­spi­re­ren­de gu­i­der og få go­de råd af vo­res tra­e­nings­eks­per­ter i BTs di­gi­ta­le pre­mi­um-uni­vers BT PLUS. Klik ind på bt.dk/plus/vel­kom­men og få før­ste må­ned gra­tis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.