Når du vil me­re med dit LØB

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

TEST AF LØBEURE Når du først er ble­vet bidt af en gal lø­ber, kra­e­ver det na­er­mest og­så, at du in­ve­ste­rer i et lø­b­eur for at hol­de styr på, hvor me­get du for­bed­rer dig. Men hvad skal du va­el­ge? Hel­dig­vis har vi al­le­re­de lø­bet man­ge ki­lo­me­ter med de fi­re bed­ste løbeure på mar­ke­det, så du kan la­e­se, hvil­ket der pas­ser bedst til dig og dit be­hov.

Hvert ur er ble­vet te­stet bå­de som smartwatch, lø­b­eur og ge­ne­relt sport­sur – og der er me­get stor for­skel på, hvem de fi­re ure ap­pel­le­rer til og hvor­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.