En ef­fek­tiv hja­el­per

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELOBET -

Et lø­b­eur kan hja­el­pe dig med fle­re ting, og for be­gyn­de­ren kan det na­er­mest va­e­re uover­sku­e­ligt, hvil­ke funk­tio­ner du skal bru­ge i de me­re avan­ce­re­de ure. Fa­el­les for dem er, at de kan hja­el­pe dig med pul­stra­e­ning, som er en ef­fek­tiv må­de at for­bed­re sin kon­di­tion på, men det kra­e­ver, at du går sy­ste­ma­tisk til va­er­ks. 1. Det før­ste skridt er at få ud­reg­net din max-puls. Det hja­el­per uret og den til­hø­ren­de softwa­re dig med. 2. Brug pulszo­ner­ne til at hja­el­pe dig med at op­nå det re­sul­tat, du øn­sker. Og­så det hja­el­per uret dig med. 3. Un­der din tra­e­ning skal du saette dit tem­po for at hol­de dig i den valg­te pulszo­ne. 4. Kom­bi­ner even­tu­elt uret med hø­re­te­le­fo­ner så du og­så får en stem­me i øret, der hja­el­per dig til at bli­ve i den zo­ne, du har valgt. 5. Ef­ter­hån­den som din form for­bed­res, vil du op­le­ve, at du skal lø­be hur­ti­ge­re for at hol­de pul­sen i den valg­te pulszo­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.