Sa­gan fø­jer EMti­tel til sam­lin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Peter Sa­gan fø­je­de end­nu en ti­tel til sin im­po­ne­ren­de sam­ling, da han i går vandt EM på lan­de­vej.

I Plu­me­lec i Frank­rig vandt slo­vak­ken en spurt­sejr for­an Juli­an Alap­hi­lip­pe (Frank­rig) og Da­ni­el Moreno (Spa­ni­en).

Peter Sa­gan var syn­lig gen­nem det me­ste af lø­bet og sad klar, da et an­greb fra Moreno Mo­ser (Ita­li­en) godt 10 ki­lo­me­ter fra mål blev an­nul­le­ret af ho­ved­fel­tet.

Da­ni­el Moreno åb­ne­de her­ef­ter spur­ten, men Peter Sa­gan sad tå­l­mo­digt i hans bag­hjul, til der mang­le­de om­kring 100 me­ter, og slo­vak­ken spur­te­de for­bi til en over­be­vi­sen­de sejr.

Det er før­ste gang, at EM af­vik­les med del­ta­gel­se af pro­fes­sio­nel­le ryt­te­re. Det ske­te dog uden dansk del­ta­gel­se. Øko­no­misk pres­se­de Dan­marks Cyk­le Uni­on (DCU) har valgt at bru­ge pen­ge­ne på VM i ste­det.

EM skul­le egent­lig va­e­re af­holdt i Ni­ce, men blev flyt­tet på grund af an­gre­bet i den syd­fran­ske by i juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.