Dan­mark mis­ser op­ryk­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen var før­ste og ene­ste dan­sker i ak­tion i går i Dan­marks op­gør mod Hvi­derusland i Da­vis Cup i ten­nis. I sing­le­op­gø­ret mod Ilya Ivas­hka blev det dog til dansk ne­der­lag på 2-3 i sa­et, og der­med brag­te Hvi­derusland sig sam­let for­an 3-1 i op­gø­ret. Kam­pen gjaldt op­ryk­ning til grup­pe 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.