Max Ver­stap­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den hol­land­ske vi­dun­der­dreng fort­sa­et­ter sin hår­de stil. I lø­bets start fo­re­tog han en vild ma­nøv­re, der tvang Ni­co Hül­ken­berg ind i Car­los Sainz. Ty­ske­ren måt­te ud­gå. Se­ne­re hav­de Ver­stap­pen en vold­som du­el med Kvy­at, hvor de to ban­ke­de sam­men. Dog uden ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.