Jo­sep Gu­ar­di­o­la

Ka­rak­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IND­TIL NU: »Det har va­e­ret per­fekt: Mest im­po­ne­ren­de har det va­e­ret, at de al­le­re­de spil­l­ler på en Gu­ar­di­o­la­må­de, når man ta­en­ker hvor kort tid, han har va­e­ret der. Det er og­så im­po­ne­ren­de, at de ar­bej­der som vil­de hunde, når de ikke har bol­den. Hol­det har al­tid mang­let et kon­cept, når mod­stan­de­ren har haft bol­den. Her er der isa­er ble­vet lagt på.« DET KAN BLI­VE BED­RE: »Ilkay Gün­do­gan har va­e­ret ex­cep­tio­nelt god, og han bliver nøg­le­spil­le­ren hos Ci­ty. Han kan få en rol­le som Xavi hos FC Bar­ce­lo­na i Gu­ar­di­o­las tid dér, og som Xa­bi Alonso Bay­ern Mün­chen. Ser­gio Agüero får og­så en stør­re rol­le, når ide­er­ne bliver op­fat­tet end­nu bed­re af spil­ler­ne.«

Nå­e­de dår­ligt at hol­de som­mer­fe­rie ef­ter et suc­ces­fuldt EM i spid­sen for det ita­li­en­ske lands­hold, men er kom­met fint fra land i Lon­don. Ita­li­e­ne­ren har vra­get Cesc Fa­bre­gas og gi­vet Ne­manja Ma­tic en me­re of­fen­siv rol­le, som N’Go­lo Kanté skal da­ek­ke af for. Og så har An­to­nio Con­te få­et gang i an­greb­s­es­set Die­go Cos­ta. Led et til­ba­ge­slag med fre­da­gens hjem­me­n­e­der­lag til Li­ver­pool, men har få­et op­ti­mis­men til­ba­ge på Stam­ford Brid­ge. Chel­sea - Li­ver­pool: 1-2 Swan­sea - Chel­sea: 2-2 Chel­sea - Bri­stol Rovers: 3-2 Chel­sea - Burn­ley: 3-0 Wat­ford - Chel­sea: 1-2 Chel­sea - West Ham: 2-1 Var man i tvivl om, at Jo­sep Gu­ar­di­o­la kun­ne over­fø­re suc­ce­sen fra Spa­ni­en og Tys­kland til Eng­land, er man det ikke la­en­ge­re. Med fem sej­re i fem Pre­mi­er Le­ague-kam­pe har Gu­ar­di­o­la sat sig igen­nem fra start med ude­sej­ren mod José Mourinhos Man­che­ster Uni­ted som sven­destyk­ket. Fuldt ud­byt­te til ’Pepsi Max’, der på kon­tro­ver­si­el vis star­te­de sin Ci­ty-kar­ri­e­re med at vra­ge Joe Hart i må­let. Ma­e­stro­en har til­sy­ne­la­den­de al­tid ret. Man­che­ster Ci­ty- Bour­ne­mouth: 4-0 Man­che­ster Ci­ty - Borus­sia Mön­cheng­lad­bach: 4-0 Man­che­ster Uni­ted - Man­che­ster Ci­ty: 1-2 Man­che­ster Ci­ty - West Ham: 3-1 Sto­ke - Man­che­ster Ci­ty: 1-4 Man­che­ster Ci­ty - Sun­der­land: 2-1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.