OVER DEM AL­LE An­to­nio Con­te

Ka­rak­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IND­TIL NU: »Lidt blan­det. Chel­sea har va­e­ret hel­dig i et par kam­pe med at hi­ve det hjem til sidst, men kon­cep­tet er ty­de­ligt. Man kan se, hvad de vil: De spil­ler på en Con­te-må­de al­le­re­de, men de skal bru­ge lidt tid på at bli­ve spil­let or­dent­ligt sam­men.« DET KAN BLI­VE BED­RE: »Con­te har va­e­ret for på­pas­se­lig, og de li­ge kam­pe bliver et lot­te­ri, for­di han ikke har tur­det sat­se. Han har va­e­ret lidt for ne­ga­tiv med Oscar, Ma­tic og Kan­te på midt­ba­nen: Det er en lø­be­midt­ba­ne, og de kom­mer ikke til at kon­trol­le­re kam­pe med de tre cen­tralt. Jeg kan ikke for­stå, at der ikke er plads til Fa­bre­gas, selv om han ikke kan lø­be så me­get, som Con­te ger­ne vil ha­ve. Der mang­ler lidt bold de­r­in­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.