DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det hø­rer al­li­ge­vel til sja­el­den­he­der­ne, at spil­le­re ram­mer et femcif­ret od­ds kor­rekt, men det ske­te for en kun­de hos Ti­pi­co i den for­gang­ne uge.

Spil­le­ren hav­de fun­det ni li­ve-kam­pe, hvor al­le spil­le­ne var til mindst to gan­ge pen­ge­ne, og så spil­let dem al­le sam­men li­ge på til van­vit­ti­ge od­ds 13.158.

Det skul­le vi­se sig at va­e­re en sa­er­de­les god idé, for al­le ni kam­pe vi­ste sig nem­lig at va­e­re rig­ti­ge, og der­med kun­ne ind­sat­sen på godt 14 kro­ner veks­les til in­tet min­dre end 186.067 kro­ner.

Seks af spil­le­ne var fun­det i Cham­pions­hip, hvor sej­re til Barns­ley og Ipswich send­te od­dset godt i vej­ret. Til sidst mang­le­de så kun uaf­gjort mel­lem Ben­fi­ca og Besik­tas, og det lig­ne­de la­en­ge, at po­rtu­gi­ser­ne vil­le vin­de den. Men Besik­tas ud­lig­ne­de i over­ti­den og sik­re­de den vil­de kupon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.