1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i Portu­gal, som na­ep­pe bliver en må­l­fest. Ben­fi­ca er nem­lig hårdt ramt of­fen­sivt med ska­der til bå­de Jo­nas, Raul Gi­me­nez og Kon­stan­ti­nos Mi­trog­lu uden­for med ska­der, og i de to se­ne­ste kam­pe har det da og­så va­e­ret ty­de­ligt, at man mang­ler of­fen­siv kva­li­tet - man kre­e­rer gan­ske pa­ent med chan­cer, men af­slut­ter for dår­ligt. Bra­ga er star­tet sa­e­so­nen fint og kom­mer gi­vet­vis til ho­ved­sta­den for at prø­ve at sik­re sig et uaf­gjort re­sul­tat. Med tan­ke på de man­ge of­fen­si­ve folk ude hos Ben­fi­ca, bør man der­for prø­ve et spil på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.