Møde på højt ni­veau

BT - - DEBAT -

•Lars Løk­ke kan na­tur­lig­vis ta­le med, hvem han vil. Men kaf­fe­mø­det med Sei­er vi­ser en des­pe­rat stats­mi­ni­ster på jagt ef­ter en op­bak­ning og opblød­ning fra Li­be­ral Al­li­an­ce. Den fik han ikke, og får hel­ler ikke. An­ders Samu­el­sens duk­ke­fø­rer, Lars Sei­er Chri­sten­sen, er end­nu me­re stålsat end Samu­el­sen selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.