OG­SÅ RET TIL AT SE MARY

BT - - DEBAT -

Sil­ja Líf Kol­finna Lýðs­dót­tir

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 09.04 ’For be­slut­nin­gen om at sen­de bør­ne­ne fra spe­ci­al­klas­ser på ud­flugt, mens be­sø­get stod på, blev truf­fet i et for­søg på at ta­ge hen­syn til bør­ne­ne’. Ja, for det er jo så hen­syns­fuld at sen­de dem va­ek, pra­e­cis når Kron­prin­ses­sen kom­mer! De har li­ge så me­get ret til at se og møde Mary som al­le de an­dre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.