HVOR ER DIALOGEN?

BT - - DEBAT -

Morten Lemvig

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 09.21 At det ikke faldt skole­le­del­sen ind at ta­ge en di­a­log med fora­el­dre­ne til bør­ne­ne i spe­ci­al­klas­ser­ne er mig sim­pelt­hen en gå­de. Hvad hav­de de li­ge fo­re­stil­let sig, re­ak­tio­nen vil­le va­e­re på de­res be­slut­ning? Der er gan­ske en­kelt en dår­lig le­del­se på den sko­le!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.