FORNUFTIG FOR­KLA­RING

BT - - DEBAT -

He­di G. G. Mad­sen

På fa­ce­book.com/ditbt kl. 09.33 Der er jo in­gen, der sen­der børn va­ek for at va­e­re on­de! Jeg er sik­ker på, at der er en god og fornuftig for­kla­ring på det he­le. In­gen af os ved, hvil­ke børn der er ta­le om, el­ler hvil­ke over­vej­el­ser og for­ar­bej­de der har va­e­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.