Shit­storm

BT - - NYHEDER -

Alt­så, hvis Mi­cha­el Laud­rup på spansk tv kri­ti­se­rer Ney­mar for at pro­vo­ke­re unø­digt med si­ne dri­blin­ger, når Bar­ce­lo­na er for­an 4-0, pas­ser det jo. ’Li­sten and learn’, al­le I shit­storme­re...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.