Bier

BT - - NYHEDER -

Bå­de en Oscar og nu og­så en Em­my-pris til sam­lin­gen. Som ene­ste dan­sker har Sus­an­ne Bier vun­det beg­ge sta­tu­et­ter. Em­my­en fik in­struk­tø­ren for sit ar­bej­de med Nat­por­ti­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.