4.968

BT - - NYHEDER -

Så man­ge asylan­sø­ge­re er der kom­met til Dan­mark ef­ter 37 uger med gra­en­se­kon­trol. Til sam­men­lig­ning kom der he­le sid­ste år 21.000 asylan­sø­ge­re. Re­ge­rin­gen ind­før­te mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol 4. ja­nu­ar i år, og den er si­den ble­vet for­la­en­get syv gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.