For­mode­de sy­ri­en­kri­ge­re skal for­bli­ve i fa­engsel

BT - - NYHEDER -

IS Den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat har trå­de, der ra­ek­ker langt ud over bå­de Sy­ri­en og Irak, hvor grup­pen står sta­er­kt. Trå­de­ne ra­ek­ker helt til Dan­mark, og her sid­der en grup­pe ma­end bag trem­mer for at ha­ve la­det sig hver­ve af grup­pen. Og det skal de bli­ve ved med. Det har Ret­ten på Fre­de­riks­berg man­dag be­stemt ef­ter et rets­mø­de, hvor de va­re­ta­egts­fa­engs­le­des ma­ends vi­de­re ska­eb­ne har va­e­ret til drøf­tel­se.

Seks ma­end mel­lem 20 og 29 år er va­re­ta­egts­fa­engs­let i sagen. De fem blev an­holdt og fa­engs­let til­ba­ge i april, mens den sjet­te blev an­holdt først på som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.