Sa­ra bisa­et­tes ef­ter eget øn­ske

BT - - NYHEDER -

Sa­ra Huus Lind blev kun 23 år. Al­li­ge­vel hav­de hun i god tid in­den sin vold­som­me død nå­et at forta­el­le si­ne fora­el­dre, at - når den tid kom - skul­le hun ik­ke be­gra­ves men bisa­et­tes. Det af­slø­rer hen­des mor, Laila Lind, over for BT:

»Når vi ta­en­ker til­ba­ge på, hvad vi så­dan har snak­ket om gen­nem åre­ne, så har Sa­ra fak­tisk sagt til os, at hun ger­ne vil bisa­et­tes. Men vi hav­de jo al­drig fo­re­stil­let os, at det skul­le va­e­re nu,« si­ger en trist og sta­er­kt be­rørt Laila Lind.

Sa­ra Huus Lind, som med sin un­ge al­der bur­de ha­ve stør­ste­delen af sit liv for­an sig, bli­ver bi­sat fra ka­pel­let ved Svend­borg Sy­ge­hus man­dag i na­e­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.