Ho­re­s­ta vil aen­dre ud­lej­nings­reg­ler

BT - - NYHEDER -

Ho­tel­ler­nes bran­che­for­e­ning Ho­re­st­as er som ud­gangs­punkt po­si­tiv over for skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzens (V) for­slag om at øge pri­va­te ud­le­je­res fradrag til gen­ga­eld for au­to­ma­tisk ind­be­ret­ning af skat­te­o­p­lys­nin­ger.

Pri­va­te ud­le­je­re har i dag et fradrag på 24.000 kro­ner el­ler 1,33 pro­cent af ejen­dom­mens va­er­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.