Ja, Lars Sei­er stik­ker selv snu­den frem

BT - - NYHEDER -

POUL MAD­SEN

har gjort sig til den helt sto­re tals­mand i Dan­mark for, at top­skat­ten skal sa­en­kes og helt af­skaf­fes. Han har selv blan­det sig i de­bat­ten, og der­for er det ri­me­ligt at fin­de ud af, om man­den over­ho­ve­det bi­dra­ger til det dan­ske vel­fa­erds­sam­fund – ud over de 6.000 Fa­ce­book­op­da­te­rin­ger, han la­ver. Skat er ik­ke no­get, man selv be­stem­mer. Det er den helt sto­re mis­forst åels e. Vi skal na­e­sten skra­be og buk­ke for, at han gi­der be­ta­le skat. Jeg sy­nes, man skal be­ta­le skat ef­ter ev­ne. Det er ba­re det, jeg stil­fa­er­digt si­ger.

LARS SEI­ER CHRISTENSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.