Nej, Poul Mad­sen er på per­son­ligt kor­stog

BT - - NYHEDER -

JOACHIM B. OLSEN

i skat, er en pri­vat sag, og det har man ab­so­lut ingen for­plig­tel­se til at de­le med om­ver­de­nen. Lars Sei­er Christensen bor i Schweiz, og man kan da ik­ke me­ne, at han så skal be­ta­le fuld skat i Dan­mark? Vi be­ta­ler skat for at få no­get igen, og si­den Lars Sei­er ik­ke bor i Dan­mark, be­nyt­ter han hel­ler ik­ke i li­ge så høj grad som os an­dre de skat­te­fi­nan­si­e­re­de ydel­ser i Dan­mark – al­li­ge­vel be­ta­ler han langt me­re i skat, end nog­le af os an­dre no­gen­sin­de kom­mer til.

HVAD MAN BE­TA­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.