Søn slog far ihjel og gem­te li­get

BT - - NYHEDER -

En ung mand er ble­vet dømt for at ha­ve dra­ebt sin far i Es­b­jerg for na­e­sten to år si­den. Li­get blev svøbt i pla­stik og an­bragt i et skab i cir­ka tre må­ne­der, før det blev fun­det.

Ret­ten i Es­b­jerg døm­te i går den 22-åri­ge søn til an­brin­gel­se på psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Han er kendt skyl­dig i mand­drab og i usøm­me­lig om­gang med lig.

Iføl­ge dom­men dra­eb­te han fa­ren ved kva­er­k­ning i de­res fa­el­les hjem i det nord­li­ge Es­b­jerg på et tids­punkt i ok­to­ber 2014. Fa­de­ren blev 63 år. Li­get blev fun­det 11. ja­nu­ar 2015.

Un­der rets­sa­gen har søn­nen va­e­ret tavs. Der­for har na­ev­nin­ger og dom­me­re måt­tet nø­jes med at få op­la­est rap­por­ter om af­hø­rin­gen hos po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.