Mor har va­e­ret på flugt med to små børn i et halvt år

BT - - NYHEDER -

En kvin­de fra Kø­ben­havn har va­e­ret gå­et un­der jor­den i et halvt år med si­ne to små børn, og nu ef­ter­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti hen­de i of­fent­lig­he­den.

Hun for­lod sin bo­pa­el i Van­lø­se 18. marts med si­ne to børn, Aia på tre år og Leo­nar­do på seks år, op­ly­ser po­li­ti­et.

Si­den har ingen til­sy­ne­la­den­de set el­ler hørt fra An­ge­li­na Maa­lue Ava­lon Mat­hi­sen, der er 42 år og 182 cm høj. Bør­ne­nes fa­ed­re er ble­vet til­kendt fora­el­dre­myn­dig­he­den. Ved at skju­le bør­ne­ne har mo­de­ren der­for over­t­rå­dt straf­fe­loven, me­ner po­li­ti­et.

Tid­li­ge­re har hun hed­det Ma­le­ne Va­li­ant Vester­gaard. Mulig­vis har hun iden­ti­tetspa­pi­rer med det­te navn, ly­der det. Kvin­den kø­rer må­ske i en Opel Cor­sa med re­gi­stre­rings­num­mer AM 58 215.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.