Don Ø vin­der slag i ret­ten

BT - - NYHEDER -

Ship­pings­el­ska­bet Clip­per Group får ik­ke lov til at rej­se et mil­li­onkrav i for­bin­del­se med en straf­fesag mod for­ret­nings­ma­en­de­ne Flem­m­ing Øster­gaard og Jør­gen Gli­strup. Hø­jeste­ret har sagt nej, op­ly­ser Gli­strups for­sva­rer. Sel­ska­bet vil­le el­lers rej­se et krav om 83 mio. kr., som sel­ska­bet me­ner at ha­ve til go­de på grund af ma­ni­pu­la­tion med ak­tie­kur­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.