DEN SIKRE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Umid­del­bart ly­der det ik­ke som no­gen vold­somt in­ter­es­sant nyhed, at span­ske bet­te­re la­eg­ger sag an mod Bet365.

Men set med dan­ske bril­ler kan det gå hen og bli­ve en vold­somt in­ter­es­sant sag. For sagen hand­ler nem­lig om de ud­ska­eld­te li­mits - alt­så hvor­vidt det er lov­ligt for en book­ma­ker at ude­luk­ke kun­der, blot for­di de er dyg­ti­ge.

Det er on­li­ne­me­di­et Cal­vinAy­re, som brin­ger hi­sto­ri­en, hvor om­kring 230 bet­te­re er gå­et sam­men om sags­an­la­eg­get, og skul­le man vin­de sagen, vil man om­gå­en­de kom­me med sags­an­la­eg mod de øv­ri­ge book­ma­ke­re, som me­re el­ler min­dre al­le ud­de­ler li­mits til vin­den­de kun­der.

En­der det med en po­si­tiv dom set med bet­ter­nes bril­ler, kan det snildt en­de med at dan­ne pra­e­ce­dens, så li­mits og­så bli­ver hi­sto­rie for dan­ske book­ma­ker-kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.