2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Darmstadt over­le­ve­de over­ra­sken­de i sid­ste sa­e­son i Bun­des­liga­en, men det be­tød så, af fle­re af pro­fi­ler­ne for­svandt, og de lig­ner et hold, der får det sva­ert i den­ne sa­e­son. Se­ne­st blev man ud­spil­le­de af Dort­mund i en kamp, hvor vig­ti­ge Pe­ter Nie­mey­er fik rødt kort, så ud­over at man spil­le­de en halv ti­me i un­der­tal i Dort­mund, er han så og­så ude her med ka­ran­ta­e­ne. Hof­fen­heim kan kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og selv om de end­nu ik­ke har vun­det, skal man og­så hu­ske på, at de har haft et sva­ert start­pro­gram. Her prø­ves et spil på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.