1 ,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bund­brag i Es­b­jerg, hvor va­er­ter­ne er ble­vet for sto­re fa­vo­rit­ter. Sil­ke­borg har set klart for­bed­re­de ud i de to se­ne­ste kam­pe, hvor man først hen­te­de uaf­gjort i Ha­der­s­lev og se­ne­st slog AGF i en kamp, hvor første­ke­e­per Tho­mas Nør­gaard en­de­lig var til­ba­ge. Es­b­jerg vir­ker og­så i bed­ring, men er sta­dig et styk­ke fra et ni­veau, som be­ret­ti­ger til så klart et fa­vo­rit­stem­pel, og Es­b­jerg har des­u­den bedst med ik­ke at skul­le dik­te­re kam­pe­ne spil­le­ma­es­sigt, hvil­ket de gi­vet­vis får lov til her. Der­for gi­ver det god me­ning at spil­le på, at Sil­ke­borg får mindst ét po­int med hjem.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.