’Lyt til Laud­rup, Ney­mar’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HJA­ELP TIL LAUD­RUP bol­den og løb et an­det sted hen. Når man er for­an 4-0, bør man ik­ke bla­e­re sig og pro­vo­ke­re mod­stan­de­ren,« sag­de dan­ske­ren på di­rek­te spansk tv. ’Laud­rup har mis­for­stå­et det’ Og det fik en mas­se bru­ge­re på de so­ci­a­le me­di­er til at ta­ge skarp af­stand fra dan­ske­ren, som fle­re men­te var med til at le­gi­ti­me­re de vold­som­me ta­ck­lin­ger på Ney­mar.

»Det er jo det, en drib­ler gør. Den her Laud­rup-fyr er en idi­ot« og »Laud­rup har mis­for­stå­et det. Ney­mar er ik­ke den, der frem­pro­vo­ke­rer no­get. In­tet ret­fa­er­dig­gør de grim­me spark, han får, ef­ter at der er fløjtet,« lød det blandt an­det, og Laud­rups Ney­mar-kri­tik blev og­så et em­ne, som me­di­er tog op bå­de lo­kalt i Spa­ni­en, i Bra­si­li­en og i Eng­land. Op­bak­ning fra kendt re­dak­tør Mens de fle­ste har for­holdt sig kri­tisk til dan­ske­ren, som ud­over en flot kar­ri­e­re i spansk fod­bold hos Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid og­så har va­e­ret tra­e­ner i Ge­ta­fe og Mall­orca, er der og­så op­bak­ning til ham. Den kom­mer fra ingen rin­ge­re end re­dak­tø­ren af den sto­re span­ske Hvis jeg var taet på Ney­mar, så vil­le jeg rå­de ham til at lyt­te ef­ter, hvad Laud­rup si­ger sportsavis AS, Al­fredo Relaño.

»Hvis jeg var taet på Ney­mar, så vil­le jeg rå­de ham til at lyt­te ef­ter, hvad Laud­rup si­ger.

»Han gør ba­re det sam­me ved 4-0, som han vil­le gø­re ved 0-0, sag­de en støt­te til for­svar for Ney­mar, og det er sandt. Men det fal­der for­skel­ligt ud. Ved 0-0 er der ingen tvivl om, at det er for at vin­de. Ved 4-0 kan det op­fat­tes an­der­le­des. Og når det kun sker for ham, vil­le det ik­ke ska­de, hvis han men­te det. Det sker for ek­sem­pel ik­ke for Mes­si, må­ske for­di han spil er me­re rent, li­ge­som hans ka­rak­ter. Når alt kom­mer til alt, så er sti­len man­den,« kon­sta­te­rer AS-re­dak­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.