Po­li­ti­et le­der fort­sat ef­ter ger­nings­ma­end

BT - - NYHEDER -

jeg, ’hvad nu, hvis det sker her?’,« si­ger Al­lan Mor­ten­sen.

Til­ba­ge i Tys­kland sid­der den fe­måri­ge dreng. Han bor nu hos på­rø­ren­de. Uden sin mor. Og med en far, der er ind­lagt på ho­spi­ta­let med al­vor­li­ge ho­ved­ska­der. DNA Fyns Po­li­ti har indtil nu mod­ta­get over 200 hen­ven­del­ser om­kring det stenkast, som ko­ste­de 33-åri­ge Nel­li Gos­mann li­vet og send­te hen­des 36-åri­ge mand i kun­stig ko­ma. Men her fi­re uger ef­ter den fa­ta­le nat har in­tet end­nu ført til den el­ler de ger­nings­ma­end, som stod bag det dø­de­li­ge kast. Det op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sa­er Mi­cha­el Li­ch­tenste­in fra Fyns Po­li­ti.

Po­li­ti­et kan dog forta­el­le, at de i alt fi­re sten, som blev ka­stet ud fra bro­en, be­stod af to be­ton­klod­ser på hver 30 ki­lo og to bro­sten på 9,5 ki­lo. Det var en be­ton­klods af sten­ty­pen ’dan­blok ty­pe 2 hjør­ne­sten’, som ram­te bi­len. Klod­sen er frem­stil­let hos IBF sten i Ej­by, har det si­den vist sig.

Po­li­ti­et har ar­bej­det på at fin­de even­tu­el­le dna-spor på ste­ne­ne, som kun­ne le­de til en ger­nings­mand, men ef­ter­ly­ser sta­dig hen­ven­del­ser, der kan fø­re frem til den el­ler de per­so­ner, der smed be­ton­blok­ke­ne og bro­ste­ne­ne ned på mo­tor­vej­en.

»Vi har end­nu ik­ke få­et re­sul­ta­tet af de sid­ste DNA-un­der­sø­gel­ser, men det ser ik­ke umid­del­bart ud til, at det er ad den­ne vej, vi skal fin­de ger­nings­man­den,« med­del­er Mi­cha­el Li­ch­tenste­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.