VM ved Cold Hawaii i kni­be uden vind

BT - - NYHEDER -

Den el­lers så flit­tigt bla­e­sen­de vind ved Vester­ha­vet er lø­jet af på et kri­tisk tids­punkt.

I den­ne uge er ver­dens bed­ste vindsur­fe­re sam­let i Klit­møl­ler i Thy til PWA Wor­ld Cup tur­ne­rin­gen Cold Hawaii. Uden vind in­gen bøl­ger, og uden vind in­gen vindsur­fing. I går ef­ter­mid­dag kun­ne man der­for se nog­le af sur­fer­ne bli­ve truk­ket af en jet-ski.

Her er det dan­ske Se­ba­sti­an Kor­num, der jag­ter for­nem­mel­sen af fart på van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.