Støj­berg si­ger ja til flygt­nin­ge-flyt­ning

BT - - NYHEDER -

Det er helt i or­den og in­den for in­te­gra­tions­lo­ven ram­mer, når kom­mu­ner an­vi­ser flygt­nin­ge til mid­ler­ti­di­ge bo­li­ger i en an­den kom­mu­ne. Det op­ly­ser ud­la­en­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) i et skrift­ligt svar til ord­fø­rer for ud­la­en­din­ge, in­te­gra­tion og ind­føds­ret, Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen (EL). Det skri­ver DR P4 Kø­ben­havn.

Der­med blåstemp­ler In­ger Støj­berg Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, der i au­gust be­slut­te­de at sen­de 112 af kom­mu­nens 173 flygt­nin­ge til Kø­ben­havn. En sag der vak­te op­sigt og blandt an­det fik Kø­ben­havns Kom­mu­nes in­te­gra­tions- og be­ska­ef­ti­gel­ses­borg­me­ster An­na Mee Al­ler­s­lev (R) til at ra­se mod Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Der­for gla­e­der Per­nil­le Høx­bro (K), der er for­mand for kom­mu­nens so­ci­a­l­ud­valg, sig over mi­ni­ste­rens svar.

»Det er al­tid godt at vi­de, at man ik­ke gør no­get for­kert. Vi har ik­ke va­e­ret i tvivl om, at vi gjor­de det rig­ti­ge,« si­ger hun til DR P4 Kø­ben­havn.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.