Uber-chauf­fø­rer ser stort på by­rets­dom

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns By­ret fastslog i juli, at Uber-kør­sel uden de for­nød­ne til­la­del­ser ef­ter taxi­lov­giv­nin­gen er ulov­lig.

Al­li­ge­vel fort­sa­et­ter Uber­chauf­fø­rer med at kø­re i Kø­ben­havn, sag­de justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) på et sam­råd i Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg tirs­dag.

Si­den by­ret­tens af­gø­rel­se i juli er yder­li­ge­re 47 per­so­ner sig­tet for over­tra­e­del­se af taxi­lov­giv­nin­gen. I alt er 89 per­so­ner nu sig­tet.

»Lad mig i den for­bin­del­se si­ge helt klart, at loven skal over­hol­des, og der skal gri­bes ind over for ulov­lig taxi­kør­sel på sam­me må­de, som der gri­bes ind over for an­den ulov­lig ad­fa­erd. Og det gør po­li­ti­et og­så,« sag­de Pind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.