FN: Vi ved ik­ke, hvor­dan hja­el­pe­an­greb ske­te

BT - - NYHEDER -

FN er­ken­der, at man ik­ke har be­vi­ser for, at en nød­hja­elp­sko­lon­ne i Sy­ri­en blev an­gre­bet fra luf­ten man­dag.

»Vi kan ik­ke af­gø­re, om der rent fak­tisk er ta­le om luf­tan­greb. Vi kan slå fast, at ko­lon­nen blev an­gre­bet,« si­ger FNtals­mand Jens La­er­ke iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

FN har tid­li­ge­re i en ud­ta­lel­se skre­vet, at nød­hja­elp­strans­por­ten blev ud­sat for et luf­tan­greb. Iføl­ge tals­man­den er der for­ment­lig ta­le om en re­dak­tio­nel fejl. Om­kring 20 per­so­ner er meldt dra­ebt i an­gre­bet. Rusland af­vi­ser på det kraf­tig­ste, at rus­si­ske el­ler sy­ri­ske kamp­fly skul­le ha­ve an­gre­bet last­bi­ler­ne, der var på vej til Alep­po.

Det skri­ver det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um. Rus­sisk mi­li­ta­er un­der­sø­ger ha­en­del­sen. Jeg har li­ge snak­ket med pra­esi­dent Ge­or­ge H. Bush. Og han for­tal­te mig, at han vil stem­me på Hil­lary Kat­hle­en Har­ting­ton Ken­ne­dy, vi­ce­g­u­ver­nør i Maryland og Jo­hn F. Ken­ne­dys nie­ce

ONS­DAG 21. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.