Hil­lary Cl­in­ton fø­rer sta­dig

BT - - NYHEDER -

Den for­hen­va­e­ren­de før­ste­da­me og uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton fø­rer sta­dig i ra­e­set om at bli­ve USAs na­e­ste pra­esi­dent. Men ejen­doms­mil­li­ar­da­er og re­a­li­ty­stjer­ne Do­nald Trump er ik­ke langt bag­ef­ter. I den se­ne­ste me­nings­må­ling fo­re­ta­get af The New York Ti­mes fø­rer Hil­lary Cl­in­ton så­le­des med 45,4 pro­cent af stem­mer­ne over Do­nald Trumps 44,8 pro­cent.

Un­der me­re nor­ma­le om­sta­en­find­di­ge­hres­dt edr v2i6l.les ep­nt­ke­mon­b­te­ror.ver­si­el kan­di­dat som Do­nald Trump iføl­ge man­ge iagt­ta­ge­re ik­ke ha­ve de sto­re chan­cer, men Hil­lary Cl­in­ton li­der un­der en ek­strem mi­stil­lid blandt va­el­ger­ne.

Så­le­des fin­der 67 pro­cent af de ads­purg­te ame­ri­kan­ske va­el­ge­re Hil­lary Cl­in­ton ut­ro­va­er­dig. For Do­nald Trump er tal­let 70 pro­cent. Og der­for har tred­je­par­ti­kan­di­da­ter som Jill Ste­in (De Grøn­ne) og Gary Jo­hn­son (The Li­berta­ri­an Par­ty - en slags Ra­di­ka­le) i fi­re-vejs-me­nings­må­lin­ger og­så haft held med at til­tra­ek­ke hen­holds­vis fi­re og ot­te pro­cent af stem­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.