Ven­stre vra­ger egen borg­me­ster

BT - - NYHEDER -

Bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster Pia Al­ler­s­lev i Kø­ben­havn (V) bli­ver ik­ke spids­kan­di­dat for Ven­stre i Kø­ben­havn ved kom­mu­nalval­get na­e­ste år. Hun tab­te i går af­stem­nin­gen til den nye kan­di­dat Ce­ci­lia Lon­ning-Sko­v­gaard, op­ly­ser par­ti­et.

Lon­ning-Sko­v­gaard, der sid­der i Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nen for par­ti­et, vandt med 142 stem­mer mod 55 til Al­ler­s­lev.

Pia Al­ler­s­lev har på for­hånd meldt ud, at hun bli­ver sid­den­de som borg­me­ster valg­pe­ri­o­den ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.