Nej, had­ske yt­rin­ger kra­e­ver for­døm­mel­se

BT - - DEBAT -

PE­TER HUM­MEL­GAARD

gi­ver me­ning. Jeg er født og op­vok­set på Ama­ger. Uan­set hvil­ket par­ti ved­kom­men­de kom­mer fra, skal man ik­ke i et for­søg på at prom­ove­re sig selv el­ler ska­be ha­de­ful­de yt­rin­ger ta­ge den ø, jeg hol­der så ka­ert, som gid­sel. Det, der blev sagt på ta­ler­sto­len på Dansk Fol­ke­par­tis lands­mø­de, er så vildt, at det kra­e­ver en for­døm­mel­se. Det kal­der på, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl får ryd­det op i sit eget par­ti.

’LØB MOD HAD’

ut­ryg på Ama­ger, så hand­ler det om no­get an­det. So­ci­a­le pro­ble­mer, po­li­ti­sta­tio­nen er luk­ket, og der er ik­ke nok po­li­ti­pa­trul­je­ring. Men det er ble­vet mar­kant bed­re de sid­ste 10-15 år. Det er ik­ke grund til at spre­de had og for­dom­me.

FØLER MAN SIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.