Ik­ke helt OK(ore) end­nu

BT - - SPORTEN -

PÅ VEJ FC Kø­ben­havn la­ve­de et par pre­sti­ge­ind­køb, da Ni­co­lai Boi­le­sen og Jo­res Oko­re blev pra­e­sen­te­ret i slut­nin­gen af som­me­rens trans­fer­vin­due. Men der går lidt, før de to pro­fi­ler får Su­per­liga­gra­es un­der støv­ler­ne. For selv­om ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken i et ta­et kamp­pro­gram pri­o­ri­te­rer at gi­ve nog­le af de mest be­nyt­te­de spil­le­re pau­ser, bli­ver det ik­ke Boi­le­sen og Oko­re, der bli­ver af­lø­ser­ne. For Boi­le­sen spe­ci­elt er der lan­ge ud­sig­ter til spil­le­tid.

»Boi­le­sen er lidt la­en­ge­re fra, men han har ik­ke haft no­gen til­bage­fald, så det ser bed­re og bed­re ud. Han er fort­sat et langt styk­ke fra, men det går rig­tig godt fremad, og han er nu med i fuld tra­e­ning. Det er et godt skridt for ham. Han får tra­e­net sin musku­la­tur. Ska­des­fore­byg­gen­de tra­e­ning. De sid­ste 10-12 da­ge er det gå­et rig­tig godt fremad med ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.