Ar­bejds­ro sat­te gang i Ran­ders’ frem­march

BT - - SPORTEN -

TAENDTE

»Vi hav­de en okay pra­e­sta­tion mod Es­b­jerg, men hen­te­de ik­ke tre po­int (kam­pen end­te 1-1, red.). Vi vil ger­ne ha­ve sma­gen af sejr til­ba­ge igen, så vi gla­e­der os til kam­pen.«

»Det er klart, det mo­ti­ve­rer os, at vi får Dan­marks bed­ste hold på be­søg. Og det er klart, det mo­ti­ve­rer os, at vi spil­ler på hjem­me­ba­ne.« Of­fen­siv kamp »Vi skal ram­me da­gen, og vi skal tur­de spil­le. Vi skal tur­de hol­de fast i bol­den, for hvis vi står til­ba­ge og ven­ter, bli­ver det en sva­er kamp,« si­ger Óla­fur Kri­stjáns­son.

Iføl­ge den island­ske tra­e­ner min­der Ran­ders og FCK en del om hin­an­den. Pri­ma­ert for­di beg­ge hold spil­ler 4-4-2, har stram­me or­ga­ni­sa­tio­ner og dyg­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster.

Det er sam­ti­dig de to hold, der har luk­ket fa­er­re­st mål ind i den­ne sa­e­son, men Kri­stjáns­son for­ven­ter ik­ke en nulløsning af den grund.

»Jeg for­ven­ter, at der bli­ver gå­et til den. Vi er i hvert fald ik­ke kun de­fen­sivt indstil­le­de. Men de­fen­si­ven har fun­ge­ret hos beg­ge hold, så jeg for­ven­ter, det kom­mer til at pra­e­ge kam­pen. Jeg tror nu ik­ke, det bli­ver en 0-0kamp,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.