DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger og par­ti­kon­gres­ser har få­et ryg­ter­ne om et snar­ligt fol­ke­tings­valg til at spi­re. Li­be­ral Al­li­an­ce har for la­engst la­en­ket de­res loy­a­li­tet mod re­ge­rin­gen fast på kra­vet om let­tel­ser i top­skat­ten, hvil­ket Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke vil va­e­re med til.

Si­tu­a­tio­nen har få­et book­ma­ke­ren Nor­di­cBet til at sa­et­te od­ds på, hvil­ken af de kom­men­de seks må­ne­der, der er den mest sand­syn­li­ge valg­må­ned. Og med od­ds 3,20 peger pi­len i øje­blik­ket mod ja­nu­ar.

»Det er en kendt sand­hed, at po­li­ti­ske for­hand­lin­ger er li­ge­som et spil poker. Al­le par­ter bluf­fer, og i sid­ste en­de hand­ler det om, hvem der blin­ker først. Valg er Lars Løk­ke Ras­mus­sen ab­so­lut sid­ste ud­vej. Va­el­ger han en­de­lig at tryk­ke på knap­pen, så bli­ver det for­ment­lig først mod slut­nin­gen af året,« si­ger pres­se­chef Tho­mas Holm fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.