1 , 90

BT - - SPORTEN -

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Crystal Pa­la­ce er et af de hold, der nor­malt sat­ser gan­ske me­get på po­kalsuc­ces, da de er for go­de til at ryk­ke ud og for dår­li­ge til at spil­le med i top­pen, og det ser og­så ud til at va­e­re til­fa­el­det i år. Sout­hamp­ton deri­mod del­ta­ger og­så i Eu­ro­pa Le­ague og har der­for et me­get pres­set pro­gram i den­ne sa­e­son, hvor­for man na­e­sten må for­mode, at Le­ague Cup står ne­derst på li­sten over tur­ne­rin­ger, man pri­o­ri­te­rer. Der­for er det sva­ert at se, hvor­for Sout­hamp­ton skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp, og der­for prø­ves her et spil på X2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.