2,55

BT - - SPORTEN -

Hor­sens tab­te se­ne­st til FCK, men har over­ord­net set gjort det flot i den­ne sa­e­son. Hol­det le­ver på stor fy­sik og hårdt ar­bej­de, og den ty­pe hold har FC Nord­s­ja­el­land det nor­malt sva­ert imod. Ik­ke mindst når un­der­la­get er na­tur­gra­es, hvor FC Nord­s­ja­el­land hi­sto­risk set har haft det sva­ert og har da og­så tabt 12 af de se­ne­ste 16 kam­pe på det un­der­lag. Se­ne­st i Aar­hus, hvor man net­op blev ud­ma­nøv­re­ret fy­sisk og på død­bol­de, hvil­ket li­ge pra­e­cis er dér, hvor Hor­sens har si­ne for­cer. Der­for lig­ner det alt an­det li­ge et godt spil at sat­se si­ne pen­ge på en Hor­sens-sejr.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.