1 , 9 5

BT - - SPORTEN -

Det har indtil vi­de­re ik­ke va­e­ret no­gen fan­ta­stisk sa­e­son for Ka­rim Ben­ze­ma. Op­tak­ten er ble­vet spo­le­ret af en ska­de, og si­den han kom til­ba­ge, har han ik­ke set skarp ud. Han score­de godt nok mod Es­pa­ny­ol, men le­ve­re­de el­lers en ano­nym ind­sats og blev da og­så pil­let ud ef­ter 72 mi­nut­ter. Med Alva­ro Mora­tas an­komst, har Re­al Madrid nu et re­elt al­ter­na­tiv til fransk­man­den, hvil­ket be­ty­der min­dre spil­le­tid og na­ep­pe 90 mi­nut­ter til Ka­rim Ben­ze­ma, og med Cri­sti­a­no Ro­nal­do til­ba­ge, ta­ger han hel­ler ik­ke straf­fes­park. Flot od­ds på, at han ik­ke sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Cas­hPo­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.